พม. ออกนโยบายช่วยเหลือครอบครัวมีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง รายละไม่เกิน 3,000 บาท เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอน ยื่นขอรับเงินที่นี่!

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นักข่าวรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความยั่งยืนและมั่นคงของคนเรา (พม.) ออกแนวนโยบายให้เปิดทางทางการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและก็ผู้ไร้ที่พึ่ง แบบออนไลน์ (E-Service) โดยจะโอนให้รายละไม่เกิน 3,000 บาท
หลังประชาชนผู้มีสิทธิลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว ทางเจ้าหน้าที่กรมปรับปรุงสังคมและก็ผลประโยชน์ (พส.) จะโทรกลับเพื่อติดต่อมาและสอบถาม และก็นัดวันลงพื้นที่ยอดเยี่ยมบ้าน แล้วหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ยอดเยี่ยมบ้านตามหลักและก็ขั้นตอนสังคมสงเคราะห์ เพื่อตรวจดูข้อมูลและก็ความจริงดังที่กรอกเอาไว้ในระบบ
แล้วหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะมีการพิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติกรมปรับปรุงสังคมและก็ผลประโยชน์ กล่าวถึงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและก็ผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 ไหม
คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงิน
• ผู้ที่ประสบปัญหาความทุกข์ร้อน
• ครอบครัวมีรายได้น้อย จากเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ละเลย สาบสูญ หรือถูกทำโทษติดตะราง
• เป็นผู้เจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรัง
• เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่อาจจะประกอบอาชีพได้
• ประสบปัญหายากลำบากไม่อาจจะดูแลครอบได้
• เป็นคนไร้ที่พึ่ง
แนวทางการยื่นคำขอรับเงิน
1. สแกน QR Code หรือ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บ : กรมปรับปรุงสังคมและก็ผลประโยชน์
2. กรอกข้อมูลให้ครบ
3. ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (ดังเช่นว่า สำเนาบัตรประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาวะปัญหา)
4. ตรวจดูความถูกต้องแน่ใจ และก็ “กดบันทึกข้อมูล”
แนวทางการตรวจดูสถานะการรับเงิน

money1
1. เลือกรายการอาหาร “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บกรมปรับปรุงสังคมและก็ผลประโยชน์ หรือ สแกน QR Code
2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้ที่อยากตรวจดูสถานะ
3. กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้ที่อยากตรวจดูสถานะ ดังเช่นว่า 21/10/2550 (กรณีที่มีแต่ว่าปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)
4. กดตรวจดูสถานะ

money2