คนเมินตั๋วบิน “เราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

นายยุทธอำนาจ สุภสร ผู้ว่าการททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) เผยออกมาว่า จัดเตรียมสรุปโครงงานพวกเราท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ภายหลังจากมีการจองสิทธิห้องพักเต็ม 6 ล้านสิทธิแล้ว พื้นฐานคาดว่าเกิดขึ้นจากนักเดินทางกลุ่มเดิม ที่เคยท่องเที่ยวแล้วก็ใช้บริการห้องพักเต็ม 10 สิทธิ ข้างหลัง คณะรัฐมนตรีมีการขยายเพิ่มสิทธิให้เป็น 15 สิทธิทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้มากยิ่งขึ้น มีการเข้าพักโรงแรม 5 ดาวของคนในพื้นที่ เพราะว่าแม้สถานการณ์ธรรมดาราคาจะแพงมากมาย ไม่เฉพาะจังหวัดกรุงเทพแล้วก็ยังมีหัวเมืองใหญ่อื่น อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น
ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า โครงงานพวกเราท่องเที่ยวร่วมกันเริ่มมาตั้งแต่เดือน ก.ค.2563 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของราษฎรผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวโยง แล้วก็ตอนวันที่ 8 ก.พ.ปริมาณสิทธิห้องพัก ถูกจองหมดแล้ว ส่วนปริมาณตั๋วเครื่องบินยังเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ.