The Thaiger ขอชวนดูปรากฎการณ์ดวงจันทร์แบบใหญ่เต็มตา ตั้งแต่ 1 ทุ่มเป็นต้นไป
ปรากฎการณ์ Super full moon เป็นปรากฎการณ์ที่มองดูได้ด้วยตาเปล่า มองดูขึ้นไปบนฟ้า จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงที่มีดวงโตกว่าขนาดปกติ อันเป็นผลจากวิถีโคจรของดวงจันทร์รอโลก ที่วนมาใกล้โลกที่สุดในรอบปี โดยมีระยะทาง 357,370 กิโลเมตร ซึ่งโดยปกติแล้ว ระยะห่างโลกกับดวงจันทร์ อยู่ที่ 384,400 กิโลเมตร
ดังนี้ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโคจรของดวงจันทร์ต่อโลกว่า การโคจรเป็นลักษณะวงรี โคจร 1 รอบใช้เวลาโดยประมาณ 1 เดือน ส่วนที่ดวงจันทร์โคจรมาใกล้โลกที่สุด เรียก เปริจี (Perigee) และจุดที่ไกลที่สุดเรียก อะโปจี (Apogee)
ฉะนั้น ถ้าหากคืนพรุ่งนี้ฟ้าเปิด The Thaiger ขอชวนผู้ที่ Work From Home อยู่บ้าน แหงนหน้าขึ้นฟ้า มองดูจันทร์ดวงโตสุดสวย อาจเพียงพอช่วยแก้ไขจิตใจจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัววิดระยะนี้ได้สักครู่สักยามก็ยังดี