นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ เปิดเผย ความเห็นชอบ มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าเกณฑ์ให้ความคิดเห็นทางการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศาสตราจารย์ดำเนินการสอบด่วน

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร เอ่ยถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ให้ความคิดเห็นหลักการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์วัววิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆทั้งยังมีการกระทำการประชาสัมพันธ์โฆษณาขายของ (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งการให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอประเด็นนี้ต่อห้องประชุมมหาเถรสัมพันธ์เพื่อพิเคราะห์ข้อคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจัดว่าไม่เป็นกิจของสงฆ์
นายอนุชา กล่าวว่า ปัจจุบัน ห้องประชุมมหาเถรสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2564 ตอนวันที่ 30 เมษายน 2564 ลงความเห็นมีความเห็นว่า ความประพฤติปฏิบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นของพระมหาสมปองเข้าเกณฑ์การลงความเห็นทางการเมือง รวมทั้งเป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งมอบหมายให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวเนื่องดำเนินการต่อไป
นายอนุชา กล่าวว่า ตนกำชับให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์) รีบดำเนินการตามความเห็นชอบมหาเถรสัมพันธ์ (มส.) โดยเร่งด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมทั้งเจ้าคณะดูแลพระสงฆ์ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมพิจารณาการกระทำของพระภิกษุที่มีการกระทำที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ เพื่อไม่ให้กำเนิดความเสื่อมเสียวงการพระสงฆ์รวมทั้งพระพุทธศาสนา.