นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร

ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ที่บริเวณข้างหน้าห้องประชุม NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จ.จังหวัดนนทบุรี⁣

กัญชาพันธุ์ไทย ปลูกโดยสถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ขออนุญาตปลูกจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกัญชาพันธุ์ไทย ประกอบด้วย หางกระรอกภูพานเอสหน 1, หางเสือสกลนครหนหน 1, ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 และตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 เพื่อใช้วิจัยเป็นต้นแบบ ให้เกษตรกรเลือกพันธุ์นำไปต่อยอดทำสินค้าต่างๆซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจไทย มีสมรรถนะในการพัฒนากัญชาพันธุ์ไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ / 21 มิถุนายน 2564 ⁣