“กรมอุตุนิยมวิทยา” รายงาน “พยากรณ์อากาศ” ระบุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 64 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพภูมิอากาศทุกวัน ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์สภาพอากาศ 1 วันข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมเมืองไทยตอนบน ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคเหนือ ภาคกึ่งกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเวลาเช้า สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส และยอดภูธเรศอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ขอให้ประชากรบริเวณดังที่กล่าวถึงแล้วรักษาสุขภาพเพราะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยน และรอบคอบอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ส่วนเกษตรกรในภาคเหนือตอนบนต้องระวังความเสียหายต่อผลิตผลทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าลำพองบางที่ทางตอนล่างของภาค

อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากจีนได้แผ่ลงมาถึงประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองไทยในวันนี้ (13 ธ.ค. 2564) ทำให้ในช่วงวันที่ 14-15 ธ.ค. 2564 ภาคเหนือและภาคตะวันออกฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดน้อยลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกึ่งกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดน้อยลง 1-2 องศาเซลเซียส สำหรับจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดน้อยลงนิดหน่อย
ยากรณ์อากาศสำหรับเมืองไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่ง

ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเวลาเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเวลาเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกึ่งกลาง อากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเวลาเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเวลาเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงราว 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ทางตอนบนของภาค: ก้อนเมฆนิดหน่อย กับมีอากาศเย็นในตอนเวลาเช้า ทางตอนล่างของภาค: มีฝนฟ้าลำพองจำนวนร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ก้อนเมฆนิดหน่อย มีฝนฟ้าลำพองจำนวนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงราว 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล อากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเวลาเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.