1047860-7

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรแล้วก็เครื่องไทยธรรม ถวายประธานสงฆ์ 41 วัด สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันเหมือนวันเกิด “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” ขณะที่วัดศรีสุดาราม ฉีดวัคซีนโควิดให้พลเมืองฟรี 1,000 คน ถวายเป็นบุญกุศลแก่ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ”

ตอนวันที่ 26 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรแล้วก็เครื่องไทยธรรม ถวายประธานสงฆ์ ให้กับวัดที่มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันเหมือนวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสนางงาม วันที่ 26 ม.ค.2565 ​โดยที่วัดศรีสุดาราม พระเทพประสิทธิมนต์ หรือ “หลวงพ่อสามเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เป็นประธานข้างสงฆ์ แล้วก็นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผอ.รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์)​ เป็นประธานข้างคฤหัสถ์ ถวายผ้าไตรแล้วก็จตุปัจจัยพระราชทาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล แล้วก็ถวายทุนเล่าเรียนแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร นอกเหนือจากนี้วัดศรีสุดาราม ยังร่วมกับ รพ.ราชพิพรรธน์ จัดบริการฉีดวัคซีนโควิดให้พลเมืองฟรี 1,000 คน ถวายเป็นบุญกุศลแก่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสนางงาม​ ด้วย

1047841-1024

พระเทพประสิทธิมนต์ พูดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรแล้วก็เครื่องไทยธรรมให้กับวัดศรีสุดาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในช่องทางวันเหมือนวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสนางงาม วันที่ 26 ม.ค.2565 นอกเหนือจากนี้ในช่องทางดังกล่าวข้างต้นวัดศรีสุดาราม ร่วมกับ รพ.ราชพิพรรธน์ สำนักการแพทย์ จ.กรุงเทพฯ จัดฉีดวัคซีนคุ้มครองป้องกันโควิด-19 ฟรี ให้กับพลเมืองทั่วไปแบบวอล์กอิน ปริมาณ 1,000 คน ถวายเป็นบุญกุศลแก่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสนางงาม โดยนับได้ว่าเป็นวัดเดียวในประเทศที่มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ แล้วก็ฉีดวัคซีนโควิดให้พลเมืองฟรี เนื่องในช่องทางดังกล่าวข้างต้นด้วย