รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงหมอพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ที่นา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทกำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนลู่ทาง” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 กรกฎาคม 2564) เวลา 12:00 น.
จากที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนวัววิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นลู่ทางหนึ่งที่ราษฎรสามารถเลือกรับบริการได้ โรงหมอพญาไทก็เลยได้เปิดให้จองวัคซีนลู่ทางดังที่ได้กล่าวมาแล้วภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ก็เลยขอให้ท่านที่ปรารถนาฉีดวัคซีนการันตีการจองรวมทั้งชำระค่ามัดจำเต็มปริมาณ เพื่อทางโรงหมอจะปฏิบัติงานจัดสรรวัคซีนรวมทั้งฉีดให้แด่คุณถัดไป

ทั้งนี้ ข้อตกลงการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงหมอกำหนด ขอความปรานีตรวจตราข้อตกลง รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆก่อนจองวัคซีน

ข้อตกลงกฎระเบียบการจองวัคซีนลู่ทาง Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันรวมทั้งขณะที่จ่ายเงินก่อน-หลัง

2.ชำระค่ามัดจำเต็มปริมาณ 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังที่ได้กล่าวมาแล้วรวมค่าสำหรับบริการ โรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าหมอ (ถ้ามี)
3.ราคาดังที่ได้กล่าวมาแล้วรวมค่าประกันแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท เป็นง่อย 5 แสนบาทรวมทั้งผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีปริมาณจำกัด (กำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.ภายหลังจ่ายเงินจองแล้ว ทาง โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการคืนเงินทุกกรณี ถ้าตอนหลังท่านไม่มุ่งหมายรับการฉีดวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นๆรับการฉีดวัคซีนแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะสำเร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “ตรวจตรารวมทั้งสารภาพผลิตภัณฑ์” แล้วเท่านั้น

7.เหตุเพราะทางโรงหมอมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงหมอได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อยเกินไปหรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อไปนี้
• ท่านไม่สามารถที่จะยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นๆฉีดวัคซีนแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงหมอจะติดต่อนัดพบให้แด่คุณมารับบริการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไป โดยด่วนที่สุด (โดยคาดเดาว่าวัคซีนจะเข้ามาตอนต.ค. 2564 – มี.ค. 2565)

8. กรณีทางโรงหมอได้จัดเตรียมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ท่านไม่มุ่งหมายจะฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ทั้งนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดวัคซีนให้แก่คนอื่นๆได้ โดยแจ้งทาง โรงหมอที่ท่านได้ทำจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อน ถึงวันกำหนดนัดหมายฉีดวัคซีน