“ตรีนุช” เผยมติห้องประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาหารือและขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค. เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้างหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งคณะกรรมการการเล่าเรียนเบื้องต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการผลักดันการเล่าเรียนเอกชน (กช.) และก็ที่ทำการผลักดันการศึกษานอกระบบและก็การเล่าเรียนตามความสะดวก (กศน.) ว่า ห้องประชุมมีมติเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เนื่องจากว่าเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดแนวทางการทำงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อจังหวะสำหรับการเรียนรู้และก็สิทธิของนักเรียน ดังนี้

• ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 พ.ค. 2564 ให้สถานศึกษา คุณครู และก็พนักงาน เตรียมพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• ติดต่อและก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับการเลื่อนวันเปิดเทอม
• คุณครู บางทีอาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• จัดกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดยไตร่ตรองตามบริบทและก็ประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (ศบค.) และก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ดี กระทรวงเล่าเรียนจะวัดผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากวัววิด-19 ไม่มาก สามารถเตรียมการจัดแจงเรียนการสอนในแบบปกติเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนหมายกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ต.ค. 2564.