วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความก้าวหน้า แผนการ “พวกเราชนะ” ภายหลังกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดกรองคุณลักษณะ สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในแผนการคนละครึ่งและพวกเราเที่ยวร่วมกัน ที่การันตีตัวตนเสร็จด้านในวันที่ 27 ม.ค. 2564 (กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถพิจารณาผลการคัดกรองได้เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 ผ่านทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่ต้องการพิจารณาสถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. ไปสู่เว็บ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “พิจารณาสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ตรงนี้
3. กรอกข้อมูล เพื่อพิจารณาสถานะ
• เลขลำดับบัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• ชื่อสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบบริบรูณ์แล้ว กดคำว่า “พิจารณาสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะและได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าแผนการพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์หนแรกในวันที่ 18 ก.พ. 2564 จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสจนกระทั่งวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนกระทั่งวันที่ 31 พ.ค. 64

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่พิจารณาสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะ” สามารถแสดงความปรารถนาขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com แค่นั้น โดยสามารถแสดงความปรารถนาได้เมื่อวันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 และสามารถพิจารณาผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บดังที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเดียวกัน
อย่างไรก็แล้วแต่ กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกที ตามคุณลักษณะที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และกระทรวงการคลัง จะนับว่าผลการพินิจทบทวนสิทธิ์เป็นอันหมด.