ความคืบหน้าโครงการ “พวกเราชนะ” เตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. ประชาชนกรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่เมือง จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,722 ล้านบาท

2. ประชาชนกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการพวกเราเที่ยวด้วยกันรวมทั้งคนละครึ่ง รวมทั้งกรุ๊ปประชาชนทั่วไปที่สมัครสมาชิกทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะเบื้องต้นรวมทั้งยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน รวมทั้งมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 115,150 ล้านบาท

3. ประชาชนกรุ๊ปคนที่ปรารถนาการช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,190 ล้านบาท

wewin1

ดังนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท รวมทั้งมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายกระทั่งครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 24.9 ล้านคน ซึ่งคือการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาย่อมเยาปรับปรุงเศรษฐกิจเขตแดนที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านขายของคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านขายของรวมทั้งผู้ให้บริการที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งหมด

มากยิ่งกว่า 1.3 ล้านธุรกิจการค้า
อย่างไรก็แล้วแต่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 ครม. เห็นชอบมาตรการทุเลาผลพวงการแพร่ระบาดไวรัส วัววิด-19 ระลอกม.ย. 2564 โดยใช้เงินกู้ 225,500 ล้านบาท สำหรับในการเพิ่มวงเงินโครงการ พวกเราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.