ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่นอน ท่องเที่ยวนี้จะต้องโหด แบบ 6 ตุลาคม 2519 ราษฎรโง่-ชั่ว-ชั่วช้าสารเลว-เห็นแก่ตัว เป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 เดือนเมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ อำนาจวรวิชญ์ คุณครูประจำภาควิชาสถิติปรับใช้ นิด้า (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องการรัฐประหาร บอกว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่นอน รวมทั้งจะต้องโหด แบบ 6 ตุลาคม 2519 ด้วย ข้อความมีดังนี้

รัฐประหารมีความจำเป็นสำหรับในการเมืองไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารมิได้ทำให้เมืองไทยเจริญนัก แม้กระนั้นทำให้ไม่มอดม้วยหรือตายหมู่กำเนิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีระบบประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด เมืองไทยเจริญไปน้อยมาก ตีกันอย่างหนัก ระบบประชาธิปไตยครึ่งใบแบบยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะกับเมืองไทยมากมาย แม้กระนั้นต้องได้คนเก่งรวมทั้งคนดีแบบป๋าเปรมครับ
หากสถานการณ์มันกัดกร่อนมากมาย รัฐประหารมีความจำเป็น คุ้มครองป้องกันสงครามกลางเมือง กำจัดภัยของชาติรวมทั้งราชบัลลังก์ ผมคิดว่าอีกไม่นานสิ่งที่จำเป็นที่จะทำรัฐประหารมีแน่นอน ไม่มีทางหลบหลีก รวมทั้งรัฐประหารท่องเที่ยวนี้ต้องกวาดล้างให้หมดสิ้นไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน จะต้องโหด แบบ 6 ตุลาคม 19 ที่ทำให้ขั้นตอนฝั่งซ้ายจัดเตลิดไม่ผุดไม่เกิดมาแทบ 30 ปี ท่องเที่ยวนี้ก็จะต้องทำ ขจัดขยะแผ่นดินให้หมดสิ้นเสียก่อน แล้วรีบมอบคืนพระราชอำนาจ

เมืองไทยต้องดูแลด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่จะต้องเป็นระบบประชาธิปไตย (Democracy) แต่อย่างใดเลย

หากราษฎรโง่ ราษฎรชั่ว ราษฎรชั่วช้าสารเลว ราษฎรเห็นแก่ตัว เป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อใด วินาศเมื่อนั้น ราษฎรเป็นใหญ่มิได้ ต้องคุณประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากราษฎรเป็นใหญ่ ท่านพุทธทาสภิกษุกล่าวไว้ ราษฎรต้องมีธรรมะก่อนก็เลยเป็นระบบประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยต้องมาก่อน

anon1