เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 64 พร้อมโอนเข้าบัญชีวันนี้ ใครมีสิทธิรับบ้าง และ วิธีการตรวจสอบสถานะสิทธิทำอย่างไร หากติดขัดปัญหาแก้ไขต้องติดต่อที่ไหน เช็คข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

ศูนย์ปฏิบัติการแผนการเงินอุดหนุนเพื่อการชุบเลี้ยงทารก กรมธุรกิจเด็กและก็เยาวชน แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการชุบเลี้ยงทารก ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2564 หรือ เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนทารก โดยทางแบงค์โอนเงินฝากบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2564

สำหรับในการโอนฝากบัญชีจะมีการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
• ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
• ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพินิจ โดยมีข้อมูลบริบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของแผนการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 เดือนมิถุนายน 2564

ทั้งนี้จะมีทั้งยังการจ่ายตรงงวด ปริมาณ 600 บาทต่อเดือน และก็จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ
ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการแผนการเงินอุดหนุนเพื่อการชุบเลี้ยงทารก
• โทรศัพท์เลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
• ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 1 วัน
• เว็บไซต์กรมธุรกิจเด็กและก็เยาวชน

สำหรับในการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรผ่านช่องทางเว็บไซต์จะมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.ไปสู่เว็บไซต์ “ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ”
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนทารก
4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
5.กดค้นหาข้อมูล

เมื่อเข้าไปตรวจสอบในระบบตรวจสอบสิทธิแผนการเงินอุดหนุนเพื่อการชุบเลี้ยงทารก แล้วพบว่าติดปัญหา โดยขึ้นตัวเขียน E แม้ยังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นตัวเขียน E แสดงถึงสถานะของคนรับสิทธิ ดังต่อไปนี้
E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
E01 อยู่ระหว่างพินิจและก็บันทึกข้อมูล
E04 มีการจ่ายเงินผิดจำเป็นต้อง
E05 ลงทะเบียนเด็กซ้ำ
E06 ไม่มีสิทธิรับเงิน เนื่องมาจากเกิดก่อน 1 ต.ค. 58
E07 วันที่ลงทะเบียนผิดจำเป็นต้อง
E08 โดนระงับสิทธิ
E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินผิดจำเป็นต้อง/บัญชีธนาคารผิดจำเป็นต้อง
E10 ไม่มีสิทธิรับเงิน
E11 อยู่ระหว่างตรวจสอบผลของการเบิกจ่าย
E16 ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม
E19 ท่านมีรายได้เกินหลักเกณฑ์
E20 รายการของท่านถูกปฏิเสธผลของการจ่ายเงิน
E22 ไม่มีผู้รับรองสถานะครอบครัว
E25 อยู่ระหว่างข้าราชการทำงานแก้ไขข้อมูล
EX1 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีธนาคาร
EXX รอการเบิกจ่าย
หมายเหตุ
ข้อ E01 ติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียน ซักถามความคืบหน้าของการลงทะเบียน หรือ ติดต่อ พมจ.
ข้อ E อื่นๆติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมธุรกิจเด็กและก็เยาวชน