กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินอนุเคราะห์บุตรให้ผู้เอาประกันตน ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินอนุเคราะห์บุตรให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ทีแรกเกิด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่ม.ค.-มี.ค. 2564

ก่อนหน้าที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายผลดีทดแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องด้วยเห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายผลดีทดแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตร เพื่อให้ผู้เอาประกันตนได้รับเงินผลดีทดแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้เอาประกันตนรวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมในขณะนี้ จึงต้องออกกฎกระทรวงนี้
หากมีคำถามเพิ่มเติม ผู้เอาประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสบาย หรือโทร1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

แนวทางเช็กเงินอนุเคราะห์บุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• แล้วเข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครเป็นสมาชิก)

• คนที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนคนที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตร เป็นทุกเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1