เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน (ต.ค. 64-ก.ย. 65)

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นักข่าวแถลงการณ์ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นดีเห็นชอบขยายช่วงเวลามาตรการทุเลาภาระค่าไฟและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมือง ตั้งแต่ตุลาคม 2564-เดือนกันยายน 2565 รวมช่วงเวลา 12 เดือน โดยคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสามารถสมัครสมาชิกผ่านเว็บ หรือวอล์กอิน ไปยังหน่วยงานของการประปา และการไฟฟ้าได้

ขั้นตอนสมัครสมาชิกรับสิทธิ “ลดค่าน้ำประปา-ค่าไฟ” บัตรผลประโยชน์ที่เมือง 12 เดือน
“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปข้อจำกัดผู้ถือบัตรสวัสดิที่เมือง ที่มีสิทธิรับการลดราคาค่าน้ำประปาและค่าไฟ ก่อนที่จะทำการสมัครสมาชิก มาให้ดังนี้

เงื่อนรับสิทธิลดค่าไฟ
1. ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรผลประโยชน์ที่เมือง จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครอบครัวต่อใบเสร็จรับเงินเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้กระแสไฟฟ้าเพียงแค่นั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรผลประโยชน์ที่เมือง จะได้รับเงินสนับสนุนค่าไฟเมนส์ ตามที่กำหนดในใบแจ้งค่าไฟแม้กระนั้นไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครอบครัวต่อใบเสร็จรับเงินเดือน ในกรณีที่ค่าไฟเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะมิได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟเต็มจำนวนตามที่กำหนดในใบแจ้งค่าไฟ และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรผลประโยชน์ที่เมืองให้ต่อไป

4. ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิกระแสไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะมิได้รับสิทธิตามบัตรผลประโยชน์ที่เมืองในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรผลประโยชน์ที่เมือง และต้องการใช้สิทธิสำหรับเพื่อการช่วยเหลือค่าไฟ ต้องสมัครสมาชิกผ่านวิถีทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกครบถ้วน
6. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ค่าไฟเมนส์ ตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565

เงื่อนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา
1. ต้องสมัครสมาชิกขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรผลประโยชน์ที่เมืองกับ การประปานครหลวง โดยผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมืองที่เคยสมัครสมาชิกรับสิทธิ์ไว้กับ การประปานครหลวง แล้ว ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่

2. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาเมนส์ ตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565

3. ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาเมนส์ไม่เกิน 315 บาท

ถ้าเกิดมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการช่วยส่งเสริมวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
ถ้าเกิดมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แม้กระนั้นไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการช่วยส่งเสริมวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
ถ้าเกิดมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะมิได้รับการช่วยส่งเสริมวงเงินค่าน้ำประปา
4. ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาตามที่กำหนดในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การน้ำประปาเมืองหลวงตามธรรมดา (รองรับทุกวิถีทางการชำระเงินที่ การประปานครหลวง มีให้บริการ) และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการช่วยส่งเสริมวงเงินค่าน้ำประปาผ่านบัตรผลประโยชน์ที่เมืองให้ลูกค้าในตอนกลางเดือนถัดไป

5. สิทธิลดค่าน้ำประปานี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอหรือคอนโดมิเนียม