เชียงใหม่ -เชียงใหม่จ่อเปิดระบบรับลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19ผ่านเว็บไซต์ “กำแพงเมือง” เริ่มเปิดใช้งานวันแรก 1 มิ.ย.64

ในขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อสั่งคุมเข้มการย้ายที่แรงงานต่างชาติสกัดนำเข้าเชื้อ ข้างหลังพบการระบาดในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ละแวกใกล้เคียง กำหนดภาพรวมสถานการณ์ดียิ่งขึ้นตามลำดับ แม้พบติดเชื้ออีก4ราย มีประวัติเสี่ยงสัมผัสในครอบครัวแล้วก็เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง


เย็นวันนี้ (31 พฤษภาคม 64) ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่แถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ทุกวัน โดยนายแพทย์พระพุทธเจ้า จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวถึงการลงทะเบียนจองคิวรับการฉีดยาวัววิด-19ว่า ดังที่กระทรวงสาธารณสุขได้กระทำการปิดการจองฉีดยาผ่านระบบแพทย์พร้อม กลายเป็นการจองในพื้นที่เพื่อลดปัญหาบางประการ ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กระทำการเปิดระบบการจองวัคซีนแก่พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเว็บ “กำแพงเมือง” ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันพรุ่ง (1 ไม่.ย. 64) เป็นวันแรก โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักสำหรับเพื่อการลงทะเบียน แล้วก็จะมีการจัดแบ่งวัคซีนให้แก่พื้นที่ต่างๆตามลำดับ ดังนี้ถ้าพสกนิกรไม่สบายสำหรับเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบดังที่กล่าวมาแล้ว สามารถไปลงทะเบียนถึงที่เหมาะหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน พร้อมเน้นว่าการฉีดยาจะช่วยคุ้มครองการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้


ในขณะที่ ดร.ทรงขั้น คำชัย หัวหน้าทีมงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวมาว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 4 ราย โดยทั้งปวงไม่มีความเกี่ยวกับคลัสเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ แต่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสในครอบครัวแล้วก็เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4,087 ราย รักษาหายแล้ว 3,970 ราย คิดเป็นปริมาณร้อยละ 97 ของผู้ติดเชื้อทั้งปวง โดยยังคงมีแพทย์ตัวอยู่ในโรงหมอทุกชนิด จำนวน 93 ราย ไม่มีคนเสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดคนเสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 24 ราย ดังนี้กรุ๊ปผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกรุ๊ปคนป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย (สีเขียว) 49 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 24 ราย อาการออกจะหนัก (สีส้ม) 14 ราย แล้วก็คนป่วยอาการหนัก (สีแดง) 5 ราย

ส่วนการตรวจคัดกรองกรุ๊ปเสี่ยงเมื่อวานนี้ (30 พฤษภาคม 64) กระทำการตรวจไปจำนวน 525 ราย พบผู้ส่งผลบวกปริมาณร้อยละ 0.57 ในภาพรวมตั้งแต่เริ่มระบาดในระลอกที่ 3 ตอนต้นเมษายนเป็นต้นมา ได้กระทำการตรวจกรุ๊ปเสี่ยงไปกว่า 180,000 ราย พบผู้ส่งผลบวกเพียงแต่ปริมาณร้อยละ 3.96 สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการสัมผัสในครอบครัวยังคงสูง ในขณะที่การสัมผัสในชุมชนแล้วก็สถานที่ทำงานพบลดน้อยลง ส่วนการนำเข้ามาจากต่างพื้นที่ไม่พบมา 3-4 วันแล้ว แม้กระนั้นสถานการณ์ระดับประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพฯแล้วก็ละแวกใกล้เคียง ยังมีการระบาดโดยตลอด จึงขอให้พสกนิกรช่วยเหลือกันสอดส่อง หากว่าช่องทางบกจะไม่มีการตั้งด่านขวางแต่ผู้ที่เดินทางเข้ามาก็ต้องสแกน CM-CHANA แล้วก็รายงานตัวต่อข้าราชการทุกหน โดยถ้าพักที่โรงแรมทางโรงแรมจะช่วยวิเคราะห์ แต่ถ้าพักที่บ้านควรจะเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ ดังนี้เมื่อลงทะเบียนเข้าจังหวัดเชียงใหม่ผ่าน CM-CHANA แล้ว กลุ่มวัววิดชุมชนหรือกลุ่มวัววิดหมู่บ้านจะเป็นผู้ติดตามตัวต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นอีก
โดยสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดียิ่งขึ้นแล้ว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดน้อยลง ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงก็พบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการลดน้อยลงด้วยเหมือนกัน ในการตรวจในโครงการตรวจผู้เอาประกันตนในโรงงานต่างๆของสำนักงานประกันสังคม ได้ตรวจไปทั้งปวง 1,203 ราย ผลเป็นลบทั้งปวง ซึ่งในวันนี้กลุ่มตรวจคัดกรองเชิงรุกของที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกรุ๊ปเสี่ยงที่ที่ทำการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 195 ราย แล้วก็จะทราบผลของการตรวจในวันพรุ่ง (1 ไม่.ย. 64) แล้วก็มีแผนสำหรับการจะออกตรวจแรงงานต่างชาติในอาทิตย์ต่อไป

สำหรับคลัสเตอร์ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นั้น วันนี้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ หรือคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในขณะที่ยอดการจองฉีดยาของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 190,685 ราย จึงขอเชื้อเชิญพสกนิกรที่ยังลังเล ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดยาวัววิด-19 เพื่อจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าต่อไป เศรษฐกิจฟื้น แล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามธรรมดา ซึ่งเมื่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่มีการฉีดยาเกินกว่าปริมาณร้อยละ 70 ก็จะสร้างให้กำเนิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้น
ด้านนายกนก ศรีวิชัยความบันเทิง ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ไเปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรควัววิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพฯแล้วก็ละแวกใกล้เคียง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติสั่งที่ 62/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการย้ายที่แรงงานต่างชาติ โดยมีประโยชน์สำคัญคือห้ามย้ายที่แรงงานต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงยี่ห้อประเภทคนอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว Non Immigrant L-A จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เอาจริงเอาจัง เข้ามาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีแรงงานต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงยี่ห้อประเภทคนอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว Non Immigrant L-A ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น เข้ามาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติคือแรงงานต่างชาติต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ว่าจ้างควรจะมีชื่อตรงกับที่แจ้งไว้กับนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดแจงลักษณะการทำงานของคนต่างด้าวเพียงแค่นั้น

ดังนี้ผู้ว่าจ้างควรต้องยื่นขออนุญาตต่อที่ทำการสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ในสถานที่ทำงานของแรงงานต่างชาตินั้นตั้งอยู่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ แล้วก็เมื่อเดินทางมาถึงให้นำไปรายงานตัวต่อข้าราชการ กรณีแรงงานต่างชาติ Non Immigrant L-A ที่จะเดินทางออกไปดำเนินการในจังหวัดอื่นๆผู้ว่าจ้างต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอหรือหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ โดยแสดงจุดหมายปลายทางของสถานที่ที่จะไปดำเนินการให้พนักงานข้าราชการทราบ ดังนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจวบจนกระทั่งจะมีคำสั่งเปลี่ยน