แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านพวกเราชนะ ที่ลงทะเบียนร่วมแผนการพวกเราชนะ ที่เว็บ www.พวกเราชนะ.com และก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านค้าธงฟ้าฯ และก็ร้านในแผนการคนละครึ่ง ที่เปลี่ยนแปลง(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้จ่ายของพลเมืองผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการพวกเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 ก.พ.64) ข้างหลังแผนการพวกเราชนะ เริ่มโอนวงเงินส่งเสริมช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้แก่พลเมืองที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรุ๊ปผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเมือง งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท สุดแต่กรณีแล้ววันนี้(5 ก.พ.64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

การใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของพลเมืองผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการพวกเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังนี้
วิธีการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย บัตรสวัสดิการแห่งเมือง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือกบัตรสวัสดิการฯ
-สแกนบัตร
-กำหนดจำนวนเงิน
-รับรองการชำระเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
วิธีการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-กำหนดจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน